Đánh giá toàn diện, thực chất công tác Hậu cần Quân đội giai đoạn 2012-2017

(Canhsatbien.vn) - QĐND - Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/ Tổng cục Hậu cần đã có hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị sơ kết...
08/07/2017 07:56:00 AM Xem tiếp...

Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng

(Canhsatbien.vn) - Sáng 6/7, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác TĐ-KT và phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.
07/07/2017 08:15:00 AM Xem tiếp...

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2017

(Canhsatbien.vn) - Chiều 6/7, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết công tác kỹ thuật (CTKT) toàn quân và Cuộc vận động 50 (Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
06/07/2017 04:39:00 PM Xem tiếp...

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân

(Canhsatbien.vn) - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị toàn quân.
28/06/2017 02:30:00 PM Xem tiếp...

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng: Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017

(Canhsatbien.vn) - Sáng 27/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
28/06/2017 02:26:00 AM Xem tiếp...

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc phòng toàn dân

(Canhsatbien.vn) - QĐND - Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung quan trọng trong củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND). Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho QPTD, ANND, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
27/06/2017 04:48:00 PM Xem tiếp...

Quân đội đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới

(Canhsatbien.vn) - Cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng là bộ phận của cải cách hành chính Nhà nước; đồng thời là nội dung quan trọng, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X xác định. Vì thế, thực hiện tốt công tác này là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới
27/06/2017 03:18:00 AM Xem tiếp...

Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

(Canhsatbien.vn) - Cùng với tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Báo chí Quân đội luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.
26/06/2017 03:13:00 AM Xem tiếp...

Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia làm việc với BTL Vùng Cảnh sát biển 3

(Canhsatbien.vn) - Ngày 16/6, Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do đồng chí Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đến làm việc tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Cùng đi với đoàn có Đại tá Trần Văn Nam - Cục trưởng Cục nghiệp vụ Pháp luật BTL Cảnh sát biển.
17/06/2017 09:14:00 AM Xem tiếp...

Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia làm việc với BTL Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Sáng 6/6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia do ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng thường trực làm trưởng đoàn đã đến làm việc với BTL Cảnh sát biển. Tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển cùng Thủ trưởng BTL, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 1389 Cảnh sát biển.
06/06/2017 04:22:00 PM Xem tiếp...