Đoàn công tác Học viện Kỹ thuật quân sự tham quan và làm việc với Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Ngày 14/11, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đoàn công tác của Học viện Kỹ thuật quân sự do Đại tá, PGS, tiến sĩ Hoàng Ngọc An - Chủ nhiệm Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật làm trưởng đoàn cùng các đầu ngành đã đến khảo sát, làm việc với Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển. Tiếp đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, có Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chủ nhiệm Kĩ thuật và các đồng chí Thủ trưởng Cục, thủ trưởng các phòng ban trực thuộc Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển.
15/11/2019 12:42:00 PM Xem tiếp...

Đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Sáng 5/11, Đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương – Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để phục vụ nghiên cứu Đề tài khoa học “Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược trong đấu tranh quốc phòng thời kỳ mới”. Tiếp đoàn có Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Chính ủy Cảnh sát biển cùng đại diện thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh và Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.
06/11/2019 02:33:00 PM Xem tiếp...

Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào: Biểu tượng của mối quan hệ truyền thống đặc biệt

(Canhsatbien.vn) - Trong 70 năm qua, quá trình hoạt động cũng như những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã góp phần làm sâu sắc hơn, củng cố hơn tình đoàn kết keo sơn và mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.
29/10/2019 09:38:00 AM Xem tiếp...

Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào: Biểu tượng của tình đoàn kết bền chặt giữa hai nước

(Canhsatbien.vn) - Cách đây 70 năm, ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức hệ thống riêng các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào, lấy danh nghĩa là quân tình nguyện.
29/10/2019 09:22:00 AM Xem tiếp...

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 khu vực phía Bắc

(Canhsatbien.vn) - Sáng 19/10, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 khu vực phía Bắc.
20/10/2019 04:01:00 AM Xem tiếp...

Đoàn công tác Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Chiều 9/10, Đoàn công tác Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng do Trung tướng Vũ Chiến Thắng – Cục trưởng Cục Đối ngoại làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tiếp đoàn có Đại tá Trần Văn Nam – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh.
10/10/2019 08:55:00 AM Xem tiếp...

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

(Canhsatbien.vn) - Sáng 9/10, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Cùng dự có Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển và một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.
09/10/2019 03:40:00 PM Xem tiếp...

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

(Canhsatbien.vn) - Chiều 8/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
09/10/2019 07:54:00 AM Xem tiếp...

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

(Canhsatbien.vn) - Ngày 9/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Cùng dự có Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển.
09/10/2019 03:00:00 AM Xem tiếp...

Triển lãm Quốc phòng và An ninh năm 2019

(Canhsatbien.vn) - Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh – DSE Vietnam 2019 do Cục Trang bị và Kho vận/Bộ Công An, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng/ Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng phối hợp với Công ty TNHH EIFEC và Expo Services tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (số 91 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội). DSE Vietnam 2019 được tổ chức với mục đích giới thiệu và trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
07/10/2019 03:25:00 PM Xem tiếp...