Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khảo sát tại BTL Cảnh sát biển

28/07/2017 04:11:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/7, tại Hà Nội, đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với BTL Cảnh sát biển về thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng. Tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Quang Đạm – Tư lệnh Cảnh sát biển cùng các thủ trưởng BTL và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc BTL.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, BTL Cảnh sát biển đã báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quốc phòng trong thời gian qua, theo đó BTL Cảnh sát biển đã luôn chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh trên biển, thường xuyên hiện diện trên các vùng biển quốc gia, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. BTL Cảnh sát biển đã chủ động tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật làm cơ sở để xây dựng tổ chức lực lượng cũng như đảm bảo cho Cảnh sát biển thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao; phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về chính sách, pháp luật quốc phòng cho ngư dân và nhân dân ven biển; hoạt động phối hợp, hiệp đồng được triển khai sâu rộng, xử lý vụ việc liên quan nhanh chóng, đúng chủ trương, đối sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoạt động hợp tác quốc tế từng bước được mở rộng góp phần nâng cao vai trò và vị thế của lực lượng trong khu vực và trên thế giới…

Tuy nhiên, từ thực tế thi hành chính sách, pháp luật về quốc phòng, nhiệm vụ huy động tàu thuyền, phương tiện dân sự theo quy định của Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2016/TT-BQP đang từng bước thực hiện nhưng dự kiến có nhiều khó khăn. Việc phối kiểm thông tin trên thực địa còn hạn chế, sử dụng nguồn lực trong ngư dân nhằm nắm tình hình còn chưa nhiều…

Cảnh sát biển Việt Nam kiến nghị, cần thống nhất về vị trí của Cảnh sát biển là lực lượng vũ trang nhân dân; vai trò chuyên trách, nòng cốt, chủ trì thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển ở các cấp, các ngành. Từng bước kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, biên chế theo hướng tăng quân số cho lực lượng bảo đảm đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng hiện hành cần bổ sung những quy định liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Lực lượng Cảnh sát biển…

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng biểu dương và đánh giá cao những kết quả về thực hiện chính sách, pháp luật quốc phòng của Cảnh sát biển trong thời gian qua, những kết quả đó đã thể hiện rõ được vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt, vững mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển. Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng cũng mong muốn trong thời gian tới, Cảnh sát biển cần tích cực quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong các hoạt động; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh – quốc phòng trên biển.

Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com