Ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng

12/12/2017 05:20:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng. Dự lễ có đồng chí Vũ Khoan - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Viện Chiến lược Quốc phòng và các đại biểu tại Lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.

Tạp chí Chiến lược Quốc phòng thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng, được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 474/GP-BTTTT ngày 28/9, trên cơ sở nâng cấp ấn phẩm Thông tin Chiến lược Quốc phòng trước đây. Tại lễ ra mắt, Thủ trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng đã công bố quyết định cấp Giấy phép hoạt động báo in của Bộ Thông tin - Truyền thông cho Tạp chí và đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, nhân viên của Tạp chí.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Đức Hải - Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng khẳng định: Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín, vị thế tham mưu chiến lược và nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược Quốc phòng trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công tác thông tin, lý luận khoa học và chính trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược quốc phòng.

Tạp chí Chiến lược quốc phòng sẽ được xuất bản 2 tháng/kỳ với những nội dung: Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phương hướng phát triển chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trao đổi phổ biến thông tin về khoa học, nghệ thuật quân sự; phương hướng phát triển khoa học kĩ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng và các mặt chuẩn bị bảo đảm khác phục vụ chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Chiến lược Quốc phòng cần quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đảng ủy, chỉ huy Viện Chiến lược quốc phòng, sớm xây dựng, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý phối hợp và các quy định để Tạp chí đi vào hoạt động ổn định theo đúng quy định của pháp luật; Từng bước kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ công tác viên rộng khắp và có chất lượng để nâng cao chất lượng Tạp chí cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Liên Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com