Đánh giá toàn diện, thực chất công tác Hậu cần Quân đội giai đoạn 2012-2017

08/07/2017 07:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

QĐND - Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/ Tổng cục Hậu cần đã có hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị sơ kết...

Bộ Quốc phòng vừa ra Chỉ thị số 110/CT-BQP ngày 14/6/2017 về tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, giai đoạn 2012-2017, nhằm đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đã đạt được trong công tác hậu cần quân đội, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, bất cập, tìm đúng nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hậu cần quân đội trong những năm tiếp theo. Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần đã có hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị sơ kết. Theo đó, cấp ủy các cấp từ cấp ủy cơ sở và tương đương trở lên sẽ tổ chức sơ kết và tổng hợp báo cáo kết quả trước ngày 30-8-2017. Các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết và tổng hợp báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương (qua Tổng cục Hậu cần) trước ngày 30-9-2017.

Tiến Đạt

(Nguồn: theo Quân đội nhân dân)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com