Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng

07/07/2017 08:15:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác TĐ-KT và phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, công tác TĐ-KT đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, có nội dung hoàn thành xuất sắc. Toàn quân luôn ổn định về chính trị, thống nhất nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với mẫu mực đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, toàn quân tích cực tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch đầu tư, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; tích cực tăng gia sản xuất góp phần nâng cao đời sống của bộ đội; chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng xác định, công tác TĐ-KT 6 tháng cuối năm tiếp tục tập trung học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, đi sâu thi đua thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”; không ngừng nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC; thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) và các sự kiện chính trị lớn của đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú trọng nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Hội đồng TĐ-KT và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TĐ-KT và phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tạo ra động lực mới góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Mạnh Hùng

(Nguồn: theo mod.gov.vn)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com