Bộ Quốc phòng: Tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới

25/07/2017 02:51:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 25/7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Quân đội (2007-2017). Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị tại điểm cầu BTL Cảnh sát biển.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu BTL Cảnh sát biển.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 10 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi triển khai công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực: chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục; y tế; văn hóa; thông tin và cả lĩnh vực gia đình... Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ tăng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được nâng lên, hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bình đảng giới ngày càng hoàn thiện. Công tác cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách luật pháp liên quan đến phụ nữ và trẻ em ngày càng được quan tâm, thiết thực, hiệu quả. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ hoạt động ngày càng có chất lượng, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp phụ nữ; thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quan tâm, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác VSTBPN; phải coi đây là trách nhiệm của mình, không được khoán trắng cho phụ nữ hoặc cơ quan phụ nữ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thực hiện tốt hơn bình đẳng giới, phấn đấu không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trong quân đội, thực hiện bình đằng giới trong cuộc sống, gia đình quân nhân. Ban VSTBPN các cấp cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện và hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đồng thời tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên Ban VSTBPN trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện. 

Tại hội nghị, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com