Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn công tác tài chính toàn quân năm 2017

29/09/2017 03:30:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính toàn quân năm 2017. Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý - Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng chủ trì lớp tập huấn. Hơn 800 cán bộ, nhân viên tài chính thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham dự.

Toàn cảnh hội nghị. 

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung quan trọng như: Một số nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm; quy định của Bộ Quốc phòng về phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư; quy định về thủ tục đấu thầu trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn cấp kinh phí thường xuyên trong Bộ Quốc phòng; công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; hướng dẫn hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương công nhân, viên chức quốc phòng, chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân viên chức; hạ sĩ quan, binh sĩ được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp; hướng dẫn cấp phát, thanh toán vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng; công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng…

Đây là những nội dung cơ bản, quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động công tác tài chính của các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Sau khi tập huấn ở cấp toàn quân, lãnh đạo Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính thuộc quyền; đồng thời tổ chức rà soát, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động tài chính đúng theo luật định và các quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo QĐND online

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com