Bộ Quốc phòng tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2018

19/04/2018 03:29:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2018. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu BTL Cảnh sát biển có các đồng chí trong Hội đồng Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật BTL Cảnh sát biển; Chính ủy các BTL Vùng; Chính trị viên các Cụm Trinh sát, Đặc nhiệm PCTP ma túy, Trung tâm huấn luyện; các đồng chí báo cáo viên của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển.

Các đại biểu tham gia tập huấn tại điểm cầu BTL Cảnh sát biển.

Trong đợt tập huấn lần này, các báo cáo viên được nghe giới thiệu một số chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; quán triệt thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; Thông tư số 157/2017/TT-BQP ngày 2-7-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng; Thông tư số 69/2017/TT-BQP ngày 3-4-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy chế quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Trước những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền. Quá trình tập huấn, từng báo cáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, kết hợp với tự nghiên cứu và thảo luận để nắm vững những nội dung cơ bản, phương pháp kỹ năng, nhằm vận dụng giải quyết tốt những vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu, sau tập huấn, các đồng chí báo cáo viên thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến kịp thời các điều luật để cán bộ, chiến sĩ nắm, hiểu rõ và thực hiện hiệu quả, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị…

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com