Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng năm 2018 đối với BTL Vùng Cảnh sát biển 2

04/12/2018 03:38:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 4/12 đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng Đoàn cùng đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng năm 2018 đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Cùng đi với đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng và thủ trưởng các cơ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Báo cáo đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Thượng tá Đào Bá Việt - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã khẳng định: Trong năm 2018 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra kiểm soát góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; duy trì trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý. Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tình hĩnh thực tiễn của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của đơn vị. Công tác nghiệp vụ và pháp luật đã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình trên biển, cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính có nhiều chuyển biến tích cực trong bám nắm cơ quan chức năng cấp trên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của đơn vị để có kế hoạch bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên. Công tác hàng hải, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển thường xuyên nắm chắc tình hình an toàn hàng hải, thời tiết biển, phục vụ hoạt động thực hiện nhiệm vụ trên biển. Trong năm 2018, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra tại tàu CSB 2014.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Chỉ huy BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến phát biểu kết luận đợt kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong năm 2018 như là công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác duy trì thực thi pháp luật trên biển, công tác xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, hoạt động CTĐ, CTCT… Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Chỉ lệnh quân sự, quốc phòng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhanh chóng xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Trước mắt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết năm 2018 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc theo đùng chỉ đạo của trên, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên biển, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật tốt, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com