Bảo đảm đúng chính sách và quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng

05/04/2018 03:23:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong hệ sống an sinh xã hội, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác BHXH, BHYT.

Các cấp ủy, chỉ huy trong BTL phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT ở các cơ quan, đơn vị.

Thường vụ Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức tốt các đợt tập huấn cho cán bộ chỉ huy và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT ở đơn vị cơ sở; phối hợp tuyên truyền sâu rộng về chế độ chính sách BHXH, BHYT đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang BTL Thủ đô Hà Nội. Các cơ quan, đơn vị ứng dụng, khai thác có hiệu quả phần mềm trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả. Với phương châm “công khai, dân chủ, công bằng, hợp lý” thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu xét duyệt, thẩm định hồ sơ, bảo đảm đúng quy trình, đúng nguyên tắc; hằng năm, các cơ quan, đơn vị BTL đề nghị giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT cho các đối tượng đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Các kiến nghị, thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách đều được giải quyết thỏa đáng, không để xảy ra sai sót. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong BTL Thủ đô Hà Nội đã được cấp thẻ BHYT; việc thực hiện khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Đặng Xuân

(Nguồn: qdnd.vn)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com