Báo chí Quân đội tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

28/03/2019 04:22:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản tháng 3 và quý 1 năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 3 và quý 1, báo chí Quân ủy Trung ương đã bám sát các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và ngày kỷ niệm của đất nước, Quân đội, tập trung tuyên truyền đậm nét hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; các sự kiện, ngày kỷ niệm; nghị quyết của Đảng, hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo. Các báo, tạp chí tiếp tục duy trì chất lượng các chuyên mục đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông đánh giá cao.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo quân khu, quân chủng, Biên phòng, Quốc phòng Thủ đô và các tạp chí chuyên ngành thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ"... 

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và các đơn vị đã xuất bản 121 tên sách với 133.735 cuốn, bảo đảm nội dung tốt, đúng thủ tục nguyên tắc.

Các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội đã bám sát định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, TCCT, tuyên truyền đậm nét về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Công tác quản lý báo chí có nhiều đổi mới, linh hoạt, đã phối hợp với Quân chủng Hải quân xây dựng tờ trình báo cáo thủ trưởng TCCT tổ chức cho 68 phóng viên của 35 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội đi Trường Sa; giới thiệu cho 260 phóng viên của 67 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế tuyên truyền các sự kiện thời sự về quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác tuyên truyền báo chí, xuất bản quý I, đồng thời yêu cầu, các cơ quan báo chí, xuất bản của quân đội, tiếp tục nắm chắc tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, xuất bản; bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, TCCT để tuyên truyền hiệu quả hơn. Báo chí, xuất bản quân đội phải đi đầu trong định hướng dư luận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh mạnh mẽ với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Hội nghị đã thống nhất nhiều nội dung và định hướng công tác tuyên truyền báo chí, quản lý báo chí, xuất bản in và phát hành tháng 4 và quý II năm 2019.

Nguồn: Theo qdnd.vn

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com