Đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
20/10/2016 10:10:00 AM Xem tiếp...

Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị nghiệp vụ và pháp luật Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(Canhsatbien.vn) - Thời gian qua, trên hướng biển, các nước vẫn tiếp tục tăng cường sử dụng tàu chấp pháp, tuần tra hoạt động ở vùng biển còn có nhận thức khác nhau về chủ quyền, tuyên bố, yêu sách ở Biển Đông. Các hành động này của nước ngoài đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và làm cho tình hình an ninh, chủ quyền ở Biển Đông vốn đã phức tạp, nay lại càng phức tạp, nhạy cảm, khó lường hơn.
12/10/2016 04:58:00 AM Xem tiếp...

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

(Canhsatbien.vn) - Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.
03/09/2016 03:29:00 AM Xem tiếp...

Thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cảng biển và cảng chuyên dùng

(Canhsatbien.vn) - Quyết định số 167/2004/QĐ-BQP ngày 13/12/2004 của BQP về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cảng biển và cảng chuyên dùng.
03/09/2016 01:58:00 AM Xem tiếp...

Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền

(Canhsatbien.vn) - Công văn số 448/BTLBP/BTM ngày 05/06/2006 của BTL Biên phòng về việc hướng dẫn thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền.
02/09/2016 11:13:00 AM Xem tiếp...

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

(Canhsatbien.vn) - Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg, ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển.
10/08/2016 03:06:00 AM Xem tiếp...