“Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân...”

31/08/2017 03:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Đó là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Hoàng Văn Đồng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển tại Hội nghị tổng kết Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược Cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” do Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức vào chiều 29/8. Đại tá Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng CSB 1 chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) của Đảng ủy Vùng CSB 1 trình bày tại Hội nghị chỉ rõ: quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII), Kết luận số 37- KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X, những năm qua, Đảng ủy Vùng, cấp ủy chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức lực lượng và các nhiệm vụ chính trị của Vùng; cơ cấu đội ngũ ngày càng cân đối, đồng bộ; chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ được nâng lên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong thời kỳ mới. Đảng ủy Vùng đã làm tốt công tác cán bộ thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: cụ thể hóa các Nghị quyết, quy định, quy chế của cấp ủy Đảng các cấp; cụ thể hóa và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy, cơ quan chính trị, các ngành trong cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa và thực hiện phân cấp quản lý, bố trí, sử dụng, giải quyết số lượng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trong đơn vị; kiểm tra, giám sát và tiến hành sơ, tổng kết công tác cán bộ

Qua nghe báo cáo trung tâm cũng như ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đã biểu dương những kết quả trong công tác cán bộ mà Đảng ủy Vùng CSB 1 đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục kịp thời. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cảnh sát biển cũng đã định hướng một số nội dung về công tác cán bộ trong thời gian tới, theo đó, Đảng ủy Vùng CSB 1 cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng so với biên chế, bảo đảm cơ cấu, chất lượng ở các loại cán bộ thông qua các giải pháp chính như quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, các chế độ quy định về công tác cán bộ; giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu; Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ gắn với bổ nhiệm, sắp xếp, quy hoạch cán bộ; xây dựng cơ quan cán bộ vững mạnh bảo đảm các tiêu chí đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng BTL Vùng trong tình hình mới.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đảng ủy Vùng cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 513- NQ/QUTW (giai đoạn 2013 - 2017) và Nghị quyết số 431A - NQ/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển về “Công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.                                                                                                           

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan