Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11/11/2015 10:02:00 AM Xem tiếp...

Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển

(Canhsatbien.vn) - Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển
11/11/2015 10:02:00 AM Xem tiếp...

Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải, quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
11/11/2015 09:57:00 AM Xem tiếp...

Cơ sở cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Theo khảo sát, Biển Đông có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn, nhất là dầu khí và hải sản. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải nhộn nhịp đứng thứ hai trên thế giới. Việt Nam là nước có chủ quyền với diện tích lớn trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng biển vẫn còn nhiều hạn chế. Việc ban hành Luật Biển sẽ là cơ sở, tạo đà cho phát triển kinh tế biển Việt Nam.
05/11/2015 03:26:00 PM Xem tiếp...

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

(Canhsatbien.vn) - Ngày 21/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
05/11/2015 03:21:00 PM Xem tiếp...

Thực thi Luật Biển một cách vững chắc

(Canhsatbien.vn) - Luật Biển Việt Nam đã được ban hành, có hiệu lực từ 1-1-2013. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền các vùng biển quốc gia. Tính dân tộc đã được thể hiện ở tầm cao mới qua việc ra được Luật Biển trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp.
05/11/2015 03:18:00 PM Xem tiếp...

Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn 1945 - 1975

(Canhsatbien.vn) - Theo Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, về ngoại giao vẫn thuộc Pháp, nên Pháp có nhiệm vụ thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống lại mọi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
05/11/2015 03:16:00 PM Xem tiếp...

Quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, an toàn cho người và tàu cá

(Canhsatbien.vn) -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 2164/CT- BNN-TCTS về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển.
05/11/2015 03:11:00 PM Xem tiếp...

Một số quy định trực tiếp và gián tiếp trong khu vực biên giới biển liên quan đến ngư dân

(Canhsatbien.vn) - Quy định đối với người, tàu thuyền của Việt Nam hoạt động trong khu vực biên giới biển. Khu vực biên giới biển tính từ biên giới quốc gia trên biển và hết địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của quần đảo Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa CHXHCN Việt Nam với các quốc gia hữu quan.
05/11/2015 03:32:00 AM Xem tiếp...

Kiểm ngư được phép xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) -  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2013.
03/11/2015 09:54:00 AM Xem tiếp...