BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường truyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

(Canhsatbien.vn) -  Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, ngày 23/12, BTL Vùng CSB 3 phối hợp với thị xã Lagi - Bình Thuận tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 cán bộ chủ chốt các xã, phường, cán bộ phụ trách lâm, ngư nghiệp, trưởng khu phố, thôn, thuyền trưởng, chủ tàu cá và bà con ngư dân.
24/12/2015 05:04:00 PM Xem tiếp...

Triển khai Ngày Pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả

(Canhsatbien.vn) -  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc “Ngày Pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam” trong toàn đơn vị, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra, phù hợp với chức năng nhiện vụ của đơn vị.
12/11/2015 04:39:00 PM Xem tiếp...

Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11/11/2015 10:02:00 AM Xem tiếp...

Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển

(Canhsatbien.vn) - Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển
11/11/2015 10:02:00 AM Xem tiếp...

Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải, quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
11/11/2015 09:57:00 AM Xem tiếp...

Cơ sở cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Theo khảo sát, Biển Đông có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn, nhất là dầu khí và hải sản. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải nhộn nhịp đứng thứ hai trên thế giới. Việt Nam là nước có chủ quyền với diện tích lớn trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng biển vẫn còn nhiều hạn chế. Việc ban hành Luật Biển sẽ là cơ sở, tạo đà cho phát triển kinh tế biển Việt Nam.
05/11/2015 03:26:00 PM Xem tiếp...

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

(Canhsatbien.vn) - Ngày 21/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
05/11/2015 03:21:00 PM Xem tiếp...

Thực thi Luật Biển một cách vững chắc

(Canhsatbien.vn) - Luật Biển Việt Nam đã được ban hành, có hiệu lực từ 1-1-2013. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền các vùng biển quốc gia. Tính dân tộc đã được thể hiện ở tầm cao mới qua việc ra được Luật Biển trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp.
05/11/2015 03:18:00 PM Xem tiếp...

Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn 1945 - 1975

(Canhsatbien.vn) - Theo Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, về ngoại giao vẫn thuộc Pháp, nên Pháp có nhiệm vụ thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống lại mọi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
05/11/2015 03:16:00 PM Xem tiếp...

Quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, an toàn cho người và tàu cá

(Canhsatbien.vn) -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 2164/CT- BNN-TCTS về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển.
05/11/2015 03:11:00 PM Xem tiếp...