Tuân thủ Công ước Luật Biển năm 1982 - yêu cầu cấp thiết trong hoạt động biển hiện nay

(Canhsatbien.vn) - Ngày 10-12-1982, Hội nghị Luật Biển lần thứ III của LHQ đã kết thúc quá trình thương lượng kéo dài 15 năm (1967-1982) và thông qua Công ước Luật Biển năm 1982. Với 320 điều khoản và chín Phụ lục, Công ước Luật Biển năm 1982 đã xác định một cách toàn diện quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển và quy chế pháp lý của vùng biển quốc tế và đáy biển quốc tế.
30/10/2015 09:43:00 AM Xem tiếp...

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 - Hiến pháp về đại dương

(Canhsatbien.vn) -  Cách đây hơn 30 năm, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), được 107 quốc gia, trong đó có Việt Nam, ký tại vịnh Mông-tê-gô (Gia-mai-ca), đánh dấu thành công của Hội nghị Liên hợp quốc về Luật Biển lần thứ 3, với sự tham gia của trên 150 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức quốc tế phi chính phủ.
29/10/2015 01:43:00 PM Xem tiếp...

Các cơ chế giải quyết tranh chấp về biển theo Công ước Luật biển 1982

(Canhsatbien.vn) - Giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia bằng các biện pháp hoà bình là một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế hiện đại. Nguyên tắc này cũng đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc. Liên quan đến các tranh chấp về biển, Công ước Luật Biển năm 1982 đã dành toàn bộ phần thứ XV với 21 điều và 4 Phụ lục để nói về giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích và thực hiện các điều khoản của Công ước.
29/10/2015 01:39:00 PM Xem tiếp...

Cơ sở pháp lý quốc tế về sự thiết lập chủ quyền lãnh thổ tại các hải đảo

(Canhsatbien.vn) - Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng của mỗi dân tộc, trong đó, lãnh thổ và biên giới quốc gia là hai yếu tố gắn với nhau. Pháp luật quốc tế hiện đại và tập quán quốc tế lâu đời đều thừa nhận tính bất khả xâm phạm của lãnh thổ và biên giới quốc gia
29/10/2015 01:36:00 PM Xem tiếp...

Cơ sở pháp lý quốc tế để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông

(Canhsatbien.vn) - Sau hơn 4 năm chuẩn bị và 9 năm đàm phán, ngày 10/12/1982, Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982 (gọi tắt là Công ước Luật Biển 1982), (tên tiếng Anh là United Nations Convention on the Law of the Sea), hay thường được gọi tắt là UNCLOS 1982, được 107 quốc gia, trong đó có Việt Nam, ký tại Montego Bay, Jamaica.
29/10/2015 01:33:00 PM Xem tiếp...

Công ước Luật biển 1982 - Công ước về bảo vệ môi trường biển

(Canhsatbien.vn) - Với sự phát triển của Luật biển quốc tế và xu hướng tiến ra biển của các nước nên ngày càng có nhiều đường biên giới xuất hiện trên biển. Tình hình đó không ngăn cản được một nhận thức chung đang hình thành: biển cả là môi trường đồng nhất, là tài sản chung của nhân loại, đòi hỏi phải có một sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia nhằm giữ biển và môi trường biển trong lành.
29/10/2015 01:29:00 PM Xem tiếp...

Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 đối với vấn đề phân định biển

(Canhsatbien.vn) -  Với việc Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 (sau đây gọi tắt là Công ước Luật biển 1982) lần lượt được các nước ký kết và có hiệu lực, lần đầu tiên loài người có một văn kiện pháp lý quốc tế tổng hợp toàn diện, đề cập những vấn đề quan trọng nhất về chế độ pháp lý của biển và đại dương, qui định rõ các quyền lợi và nghĩa vụ trên biển về nhiều mặt của các quốc gia (có biển cũng như không có biển, có chế độ kinh tế, chính trị - xã hội khác nhau, có trình độ phát triển khác nhau) đối với các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia cũng như đối với các vùng biển quốc tế.
29/10/2015 01:24:00 PM Xem tiếp...

Quy định xử phạt đối với người và tàu thuyền vi phạm trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển

(Canhsatbien.vn) -  Khoản 2, Điều 6 Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định Khu vực biên giới biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo.
27/10/2015 05:38:00 PM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân các điểm đảo, địa bàn ven biển

(Canhsatbien.vn) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2015 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Vùng đã tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con đang làm ăn, sinh sống tại nhiều khu vực biển, đảo và địa bàn ven biển do đơn vị quản lý. Hiệu quả của công tác này được nâng lên rõ rệt.
23/10/2015 04:17:00 PM Xem tiếp...

Nghị định số 48/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

(Canhsatbien.vn) -  Nhằm đưa ra những khung hình phạt và mức phạt chi tiết hơn, ngày 21 tháng 6 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Nghị định này thay thế Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2011.
14/10/2015 06:37:00 PM Xem tiếp...