Tựa vào Luật Biển Việt Nam, ngư dân ta bám biển

(Canhsatbien.vn) - Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương, 55 điều. Chương 4 có 5 điều quy định các nguyên tắc phát triển kinh tế biển, các ngành kinh tế biển ưu tiên phát triển, vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế biển, khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế biển trên các đảo và hoạt động trên biển. Chương 5 có 3 điều quy định về lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển; nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên biển.
22/02/2016 05:03:00 PM Xem tiếp...

Ban PCTP ma túy/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm ma túy cho ngư dân

(Canhsatbien.vn) -  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của BTL Cảnh sát biển về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 29/01/2016, Ban PCTP ma túy/BTL Vùng CSB 1 phối hợp Trạm Biên phòng Bạch Đằng thuộc Đồn Biên phòng Tràng Cát, Hải Phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm ma túy cho ngư dân, thuyền viên trên khu vực Cảng Mắt Rồng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
29/01/2016 05:08:00 PM Xem tiếp...

Cụm đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

(Canhsatbien.vn) - Tiếp tục thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 22/01/2016, Cụm ĐNPCTP ma túy số 3 chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền về biển đảo, pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy cho bà con ngư dân trên địa bàn Cảng cá Tuy Hòa (Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
22/01/2016 03:01:00 PM Xem tiếp...

Cụm ĐNPCTP ma túy số 3 tuyên truyền pháp luật tại cảng cá Phan Thiết

(Canhsatbien.vn) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Cảnh sát biển về mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, ngày 21/01/2016, Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên truyền biển đảo, pháp luật, phòng chống tội phạm ma túy cho bà con ngư dân trên địa bàn cảng cá Phan Thiết (Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
22/01/2016 01:11:00 PM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường truyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

(Canhsatbien.vn) -  Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, ngày 23/12, BTL Vùng CSB 3 phối hợp với thị xã Lagi - Bình Thuận tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 cán bộ chủ chốt các xã, phường, cán bộ phụ trách lâm, ngư nghiệp, trưởng khu phố, thôn, thuyền trưởng, chủ tàu cá và bà con ngư dân.
24/12/2015 05:04:00 PM Xem tiếp...

Triển khai Ngày Pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả

(Canhsatbien.vn) -  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc “Ngày Pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam” trong toàn đơn vị, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra, phù hợp với chức năng nhiện vụ của đơn vị.
12/11/2015 04:39:00 PM Xem tiếp...

Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11/11/2015 10:02:00 AM Xem tiếp...

Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển

(Canhsatbien.vn) - Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển
11/11/2015 10:02:00 AM Xem tiếp...

Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải, quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
11/11/2015 09:57:00 AM Xem tiếp...

Cơ sở cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Theo khảo sát, Biển Đông có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn, nhất là dầu khí và hải sản. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải nhộn nhịp đứng thứ hai trên thế giới. Việt Nam là nước có chủ quyền với diện tích lớn trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng biển vẫn còn nhiều hạn chế. Việc ban hành Luật Biển sẽ là cơ sở, tạo đà cho phát triển kinh tế biển Việt Nam.
05/11/2015 03:26:00 PM Xem tiếp...