Bản lĩnh và sự gương mẫu của những người làm công tác pháp luật

(Canhsatbien.vn) - Trong quá trình phát triển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, cũng như trong thời điểm hiện nay thì bản lĩnh và sự gương mẫu của những người làm công tác pháp luật, đặc biệt là người lãnh đạo, chỉ huy quản lý có ảnh hưởng sâu sắc và to lớn đến sức mạnh của toàn lực lượng, góp phần trực tiếp quyết định hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật trên biển. Cán bộ cấp càng cao thì sự ảnh hưởng càng lớn.
14/08/2013 04:41:00 PM Xem tiếp...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân ven biển

(Canhsatbien.vn) - Vùng Cảnh sát biển 1 là đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát biển Việt Nam, với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì, thực thi pháp luật, quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên vùng biển từ cửa sông Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).
14/08/2013 05:34:00 AM Xem tiếp...