Tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt hải sản

03/07/2018 04:35:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên tuyền giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, sáng 3/7, tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành tiến hành tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt hải sản.

Cán bộ BTL Vùng CSB 2 phát tờ roi tuyên truyền.

Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Phan Thanh Hậu - Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Bá Hiếu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cùng các đồng trong Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã Tam Hải và hơn 200 cán bộ, ngư dân xã Tam Hải.

Đại úy Lê Văn Hùng - cán bộ Phòng Pháp luật, BTLVùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên tuyền cho cán bộ, bà con ngư dân về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về biển đảo Việt Nam; đường phân định giữa Việt Nam với các vùng biển phía Nam; quy định pháp luật về xử lý các tàu vi phạm của một số quốc gia Đông Nam Á; quy định pháp luật của Việt Nam về xử lý các tàu vi phạm. Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc khai thác của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam; thực trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biẻn nước ngoài bị bắt giữ, xử lý từ năm 2015 đến nay. Hoạt động của lực lượng chức năng Việt Nam, một số lưu ý đối với ngư dân và những giải pháp ngăn chặn tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trong thời gian tới. Những thông tin, hình ảnh về thực trạng ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài trong đảnh bắt hải sản và hệ lụy đối với nền kinh tế đất nước, uy tín của quốc gia đã có tác động mạnh mẽ đối với cán bộ, ngư dân tham dự buuỏi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền nằm trong chuổi các họat động phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngư dân các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Nam trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo; ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về biển của Việt Nam và các nước trong khu vực, không vi phạm vùng biển của nước ngoài khi đánh bắt hải sản.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan