Nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

17/10/2019 11:13:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 17/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Huyện ủy Phú Quốc tổ chức tuyên truyền chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” cho hơn 70 cán bộ chủ chốt làm công tác dân vận, mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo chuyên đề tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, giải pháp xử lý các tình huống trên biển; Luật Biển Việt Nam năm 2013; Công ước Luật Biển năm 1982; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Đồng thời, giới thiệu truyền thống và những thành tích nổi bật của Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong hơn 21 năm qua.

Các cán bộ chủ chốt được giới thiệu chuyên đề biển, đảo trong tình hình mới.

Nhân dịp này, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đã phát gần 100 tờ rơi tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan