Gần 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Cần Thơ được tuyên truyền về biển, đảo và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

05/12/2018 02:46:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 5/12, tại hội trường của trường Đại học Cần Thơ, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức tuyên truyền biển, đảo và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho gần 2000 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Đại tá Phạm Quang Oánh  - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền tại Hội nghị.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Phạm Quang Oánh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin về tình hình biển đảo; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đường lối, quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2013. Đồng thời, giới thiệu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những thành tích nổi bật của Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong thời gian qua.

Buổi tuyên truyền nhằm trang bị, định hướng, xây dựng niềm tin, xác định trách nhiệm cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường, giúp các sinh viên nâng cao nhận thức sâu sắc về chủ quyền, tầm quan trọng của biển, đảo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường sẽ có những hành động thiết thực, hiệu quả để chung sức với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đức Tĩnh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan