Cán bộ Đoàn Thanh niên Cảnh sát biển tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

01/11/2019 09:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 31/10, tại Đà Nẵng, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp Cục Chính trị Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 203 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đơn vị từ cấp trung, lữ đoàn và tương đương đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc Phòng. Lực lượng Cảnh sát biển có 06 cán bộ Đoàn tham gia tập huấn.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu, phổ biến, trang bị các kiến thức với 5 chuyên đề gồm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phổ biến, giáo dục pháp luật; một số kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật trong thanh niên Quân đội; cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ đơn vị; giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; thực trạng và giải pháp thực hiện kỷ luật dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ở đơn vị cơ sở.

 

Giảng viên lớp tập huấn trao đổi với các học viên.

Ảnh: Nguyễn Minh

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn có một số hoạt động bổ trợ ý nghĩa như: giao lưu thể thao, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại các đơn vị thuộc Quân khu 5.

 

Học viên Cảnh sát biển tham gia lớp tập huấn.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tham gia lớp tập huấn lần này, các đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách công tác thanh niên của Lực lượng Cảnh sát biển được học tập, trao đổi kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên Quân đội nói riêng. Những kiến thức bổ ích thu được sau tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách công tác thanh niên Cảnh sát biển nâng cao trình độ nhận thức và tích lũy kỹ năng, nghiệp vụ trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Quang cảnh lớp tập huấn.

Ảnh: Nguyễn Minh

Phạm Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan