BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân huyện đảo Phú Quý

30/07/2018 04:38:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Tranh thủ khi những tàu đánh cá của bà con ngư dân huyện đảo Phú Quý vào bán hải sản, nghỉ ngơi, sửa chữa chuẩn bị cho chuyến đánh bắt khai thác thủy sản tiếp theo, cán bộ chiến sĩ BTL Vùng Cảnh Sát biển 3 đã trực tiếp đến khu neo đậu tàu thuyền Lạch Trù, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo cho ngư dân.

Tổ công tác tuyên truyền cho các thuyền viên.

Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin nhiều nội dung quan trọng như: tình hình tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới; pháp luật Việt Nam và các nước đối với hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tình hình hợp tác khai thác hải sản và các hoạt động liên quan giữa Việt Nam và các nước; một số lưu ý ngư dân khi hoạt động khai thác hải sản trên biển; phổ biến kiến thức cho thuyền trưởng, chủ tàu về chủ quyền quốc gia trên biển, ý thức tôn trọng Luật Biển Việt Nam, Luật Biển quốc tế; hiểu rõ về ranh giới tọa độ các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiểu rõ về chức năng nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển. Đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tặng cờ cho ngư dân.

Buổi tuyên truyền đã giúp ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa không để xảy ra tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan