BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển, đảo và Luật Cảnh sát biển năm 2018 tại tỉnh Bình Thuận và Tp. Hồ Chí Minh

28/09/2019 08:44:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hai ngày 25 và 26/9, Đoàn công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng làm trưởng đoàn đã tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Cảnh sát biên năm 2018 cho hơn 1.400 cán bộ chủ chốt và nhân dân, công chức, viên chức thuộc huyện Cần Giờ Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Fosco và thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận.

 

Đại tá Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền tại công ty Fosco Tp. Hồ Chí Minh.

Tại các buổi tuyên truyền, Đại tá Đinh Quốc Ruân đã thông tin vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, theo công ước Luật Biển năm 1982; chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và theo quy định (IUU); các văn bản có liên quan đến bảo vệ môi trường biển; thực trạng và thách thức trong công tác quản lý về tài nguyên môi trường biển và hải đảo; tình hình biển đảo của nước ta hiện nay; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển năm 2018; các quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về xử lý tàu cá vi phạm; quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại thị xã La Gi.

Cũng trong dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, phòng chống tội phạm ma túy.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, nhân dân nắm vững những thông tin cơ bản, nâng cao nhận thức và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan