Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

31/10/2018 10:57:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 31/10, Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thượng tá Đặng Hồng Quân – Phó Trưởng phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị thông báo tóm tắt về những nội dung quan trọng như: kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017.

Thông báo nhanh từ Cơ quan Bộ Tư lệnh đã kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4. 

(Ảnh: Đức Tĩnh)

Chiều cùng ngày, tại Phú Quốc, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đại tá Phạm Quang Oánh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng trực tiếp thông báo tại hội nghị.

Thượng tá Lê Huy - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Lam Giang)

Trước đó, ngày 29/10, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 cũng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thượng tá Lê Huy - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BTL Vùng, đại diện Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 thông báo nhanh tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần nắm chắc, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Vùng cần có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước những khó khăn, thách thức; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Đảng phân công, góp phần cùng BTL Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thúy Nga

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan