Sẵn sàng cho hành trình thăm và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ

24/09/2018 08:20:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện kế hoạch công tác, từ 24/9 đến 13/10/2018, tàu CSB 8001 của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ có cuộc hành trình sang thăm và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tại thành phố Chennai/Ấn Độ. Trước khi tàu rời cảng, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị.

BTL Vùng Cảnh sát biển 3 báo cáo công tác chuẩn bị.

Sau khi nghe BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan chức năng của BTL Vùng báo cáo công tác chuẩn bị cho chuyến hành trình, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra mọi mặt công tác chuẩn bị trên tàu CSB 8001.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu cùng đoàn công tác kiểm tra tuyến hành trình của tàu CSB 8001 trên hải đồ.

Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc của tàu.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển yêu cầu BTL Vùng Cảnh sát biển 3, các cơ quan chức năng BTL Cảnh sát biển, kíp tàu CSB 8001 tiếp tục hoàn thiện, rà soát lại các kế hoạch đã triển khai; quán triệt nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ; xây dựng bổ sung kế hoạch xử lý tốt các tình huống trong chuyến hành trình; tiếp tục huấn luyện công tác lễ tân đối ngoại; đảm bảo đầy đủ mọi mặt để tàu CSB 8001 hoàn thành tốt nhiệm vụ hành trình sang thăm và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com