Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới”

01/03/2018 02:01:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/2, tại Cơ quan BTL Cảnh sát biển, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới” do Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển làm chủ nhiệm đề tài. Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Lâm Hồng - Cục trưởng Cục Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng Khoa học của Chủ nhiệm đề tài, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ (QLBV) vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về QLBV chủ quyền, an ninh vùng biển; căn cứ vào đặc điểm tình hình nổi bật của vùng biển Việt Nam hiện nay cũng như dự báo tình hình vùng biển trong những năm tới; qua nghiên cứu thực trạng hoạt động QLBV của Lực lượng Cảnh sát biển và phân tích những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đề tài đã đi sâu làm rõ khái niệm về nâng cao hiệu quả QLBV vùng biển của Cảnh sát biển; xác định và phân tích nội dung nâng cao hiệu quả QLBV vùng biển của Lực lượng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ mà pháp luật quy định và thực tiễn yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Đặc biệt, đề tài đã xác định các biện pháp công tác Cảnh sát biển trong QLBV vùng biển gồm 5 biện pháp là: vũ trang, pháp luật, nhân đạo, phối hợp hợp tác quốc tế, tuyên truyền vận động, đồng thời đề xuất các giải pháp cơ bản lâu dài cũng như cấp bách trước mắt nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả QLBV chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn vùng biển của Lực lượng trong tình hình mới. Đây là cơ sở để thống nhất trong nhận thức và chỉ đạo, tổ chức xây dựng, hoạt động của  Lực lượng Cảnh sát biển những năm tiếp theo.

Quang cảnh buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, phản biện của các ủy viên Hội đồng cũng như ý kiến tiếp thu và giải trình của Ban Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã kết luận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như tính nghiêm túc, công phu, chặt chẽ, đúng quy trình trong quá trình nghiên cứu đề tài. Hội đồng Khoa học khẳng định đề tài có những đóng góp mới, thiết thực về lý luận xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển. Kết quả nghiên cứu đáp ứng được tính cấp thiết hiện nay, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác Cảnh sát biển và giải quyết những vấn đề lớn mà thực tiễn đặt ra, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, huấn luyện, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ QLBV chủ quyền an ninh vùng biển trong thời gian tới.

Ban Chủ nhiệm đề tài tặng hoa cảm ơn Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng.

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng Khoa học đã thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả đánh giá đạt loại Xuất sắc và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho Chủ nhiệm đề tài./.

Liên Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com