Hội nghị điểm rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Lực lượng Cảnh sát biển

07/02/2018 02:59:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 06/2, tại Hải Phòng, BTL Cảnh sát biển chỉ đạo tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Hải đội 101/BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Đây là Hội nghị điểm rút kinh nghiệm trong toàn Lực lượng để các cơ quan, đơn vị về tổ chức triển khai Hội nghị ở cơ quan đơn vị mình.

Đại tá Trần Quang Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng CSB, thủ trưởng các cơ quan chức năng BTL CSB, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan Tham mưu các BTL Vùng, chỉ huy các Cụm, Trung tâm Huấn luyện trong toàn Lực lượng, lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban BTL Vùng CSB 1 cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 101.

Năm 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 101 cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát thực tiễn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trog đơn vị. Trong thực hiện, đơn vị luôn gắn công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đặc biệt, khi phát hiện có kỷ luật, đơn vị xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục bệnh thành tích, che giấu khuyết điểm, tăng cường kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng. Thường xuyên phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; bám nắm, động viên, tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách khắc phục ngay từ khi mới phát sinh, tránh bị động, bất ngờ, tránh tự diễn biến, âm thầm, bùng phát. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt của Hội đồng quân nhân, ngày chính trị - văn hóa - tinh thần, đối thoại dân chủ, hòm thư góp ý trong đơn vị…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị, Đại tá Trần Quang Tuấn biểu dương Hải đội 101 có nhiều mô hình, biện pháp giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn năm 2017. Hải đội đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chặt chẽ từ cơ sở. Báo cáo chuẩn bị công phu, đánh giá đúng thức trạng. Trong hội nghị, cán bộ các cấp nêu cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi nghiêm túc, đề cao tự phê bình, phê bình, chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu, xác định nội dung, biện pháp cụ thể, khắc phục triệt để những tồn tại. Qua hội nghị rút kinh nghiệm của Hải đội 101, đồng chí Phó Tham mưu trưởng CSB yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nghiêm túc, trách làm qua loa hình thức, qua đó làm rõ thực trạng, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến mạnh trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí cũng gợi mở nhiều nội dung, biện pháp nâng cao công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, trong đó coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, tăng cường bám nắm, hướng dẫn hành động cho bộ đội; tổ chức tốt các đợt giáo dục, phổ biến pháp luật, nhất là trong thời gian cao điểm, nhiệm vụ khó khăn, vất vả.   

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com