BTL Vùng Cảnh sát biển 4 khai mạc Hội thi tàu, xe tốt và Hội thao huấn luyện giỏi năm 2017

10/10/2017 03:26:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 10/10/2017, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức khai mạc Hội thi tàu, xe tốt và Hội thao huấn luyện giỏi năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội thi có Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh BTL Vùng; đồng chí Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính ủy BTL Vùng.

Diễu duyệt đội ngũ trong Hội thi.

Hội thi tàu, xe tốt và Hội thao huấn luyện giỏi của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 năm 2017 nhằm kiểm tra đánh giá đúng thực chất về trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên các tàu, xuồng, xe trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá của công tác Kỹ thuật: “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTB kỹ thuật”. Thông qua đó, tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng ngành kỹ thuật của BTL Vùng chính quy, hiện đại, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của BTL Vùng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Văn Minh đã biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ  đã  đạt được trong công tác huấn luyện cũng như bảo đảm kỹ thuật thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh BTL Vùng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nội dung của Hội thi, Hội thao; không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, hai khâu đột phá của ngàng kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào xây dựng tàu, xe “chính quy, mẫu mực”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn BTL Vùng; góp phần thiết thực để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có tính chuyên nghiệp cao.

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh BTL Vùng CSB 4 phát biểu tại Hội thi.

Hội thi tàu, xe tốt và Hội thao huấn luyện giỏi năm 2017 của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 10 - 12/10 với nội dung thi lý thuyết và thực hành các chuyên ngành kỹ thuật; thi nhận thức và thực hành về chính trị, điều lệnh; nhận thức về hậu cần, pháp luật./.

Xuân Trung - Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com