BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo và giáo dục pháp luật

09/06/2018 10:44:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hai ngày 7-8/6, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời và U Minh, tỉnh Cà Mau, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và giáo dục pháp luật cho hơn 400 cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bà con ngư dân trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền gồm: tình hình Biển Đông hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoạt động bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; chủ trương của Đảng, Nhà nước giải quyết tranh chấp về biển, đảo; tác hại của hành vi khai thác trộm hải sản của ngư dân khi tham gia hoạt động trên biển; sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển…

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chuyển tải chính xác, kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Đại tá Nguyễn Đình Khương tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Đức Tĩnh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com