BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam

10/10/2018 02:12:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 10/10, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (2014- 2018). Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng chủ trì Hội nghị.

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Theo Công văn số 3832/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, tổ chức và địa phương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 284/QĐ-TTg về Ngày sách Việt Nam.

Báo cáo trung tâm trình bày tại Hội nghị đánh giá: 5 năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, Cục Chính trị Cảnh sát biển và sự phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị, đoàn thể, chính quyền địa phương nơi đơn vị triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam. Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã quan tâm chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Ngày sách bằng nguồn của đơn vị kết hợp với xin ngân sách Nhà nước và kinh phí bổ sung của cấp trên. Hiện nay, thư viện và các phòng Hồ Chí Minh của đơn vị có khoảng trên 1.000 đầu sách, báo, tạp chí với nội dung đa dạng, gồm sách về lịch sử dân tộc và quân đội, sách về đề tài tình yêu, thơ ca, sách trong lĩnh vực chính trị, nghệ thuật, quân sự cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm đọc, nghiên cứu tài liệu của cán bộ, chiến sĩ… Ngoài ra, còn có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những điểm mạnh đồng thời chỉ ra những hạn chế, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam sát với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.

Việc thực hiện Ngày sách Việt Nam trong BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi quân nhân trong đơn vị trên các lĩnh vực chuyên môn công tác và đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiểu biết, lành mạnh hóa môi trường quân sự. Đây là một trong những công cụ để truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực ra khỏi đơn vị, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com