Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính năm 2017

22/03/2018 02:43:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính năm 2017. Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Tùng Ngọc - Phó phòng Tài chính Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã báo cáo kết quả thẩm định số liệu báo cáo quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính của các đơn vị. Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu giải trình về kết quả sử dụng ngân sách trong năm vừa qua cũng như những vướng mắc, khó khăn trong công tác tài chính cần được tháo gỡ.

Theo báo cáo kết quả thẩm định quyết toán tài chính năm 2017 cho thấy: về tổng thể, công tác tài chính, quản lý vật tư tài sản của Lực lượng Cảnh sát biển đã đi vào nền nếp, hiệu quả, cơ bản đúng nguyên tắc tài chính. Cả 5 nhiệm vụ của công tác tài chính đều được triển khai đồng bộ, ngày càng tốt hơn, đặc biệt là quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán bảo đảm tính thống nhất ngày một cao hơn; tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ ngày càng chặt chẽ hơn và được lưu trữ đầy đủ, khoa học. Ngành Tài chính cũng đã tham mưu cho Tư lệnh Cảnh sát biển ban hành nhiều quy trình, quy định, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và thực hành tiết kiệm. Qua đó, bảo đảm tài chính kịp thời, đầy đủ, đúng nguyên tắc, phục vụ công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Đại diện Phòng Tài chính Cảnh sát biển báo cáo kết quả thẩm định quyết toán tài chính năm 2017.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ ra các mặt tồn tại trong công tác tài chính, trong đó có mặt tồn tại kéo dài, chậm khắc phục, lặp đi lặp lại như chất lượng lập dự toán ở một số ngành, đơn vị chưa cao, chưa phù hợp với khả năng ngân sách, nhất là kinh phí thường xuyên, tiền điện, nước vẫn còn vượt định mức; một số nội dung chi ngân sách chưa phù hợp với nội dung ngân sách được cấp; công tác mua sắm hàng hóa còn có hiện tượng chưa thực hiện đấu thầu theo quy định, chia nhỏ gói mua sắm để tránh đấu thầu, không đủ báo giá theo quy định…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Tài chính và các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2017. Để nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành ngân sách, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, đồng chí Tư lệnh yêu cầu ngành Tài chính nói chung, cấp ủy, chỉ huy mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng phải đặc biệt coi trọng nguyên tắc và kỷ luật tài chính trong quản lý, điều hành ngân sách. Cơ quan tài chính các cấp cần phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy và người chỉ huy trong quản lý, sử dụng tài chính, vật tư tài sản bảo đảm tính hiệu quả. Kịp thời có biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, không để lặp đi lặp lại kéo dài.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển cũng yêu cầu ngành tài chính các cấp và các cơ quan chức năng phải chủ động tham mưu, đề xuất việc phân bổ ngân sách khi có tổ chức mới, nhiệm vụ mới đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng nguồn ngân sách công khai, đúng thẩm quyền, đúng quy định; bảo đảm công tác tài chính của Lực lượng luôn lành mạnh, góp phần xây dựng Lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Liên Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com