Bắn nghiệm thu pháo 23mm - 2 trên các tàu CSB 4034 và CSB 4035

11/08/2017 10:06:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hai ngày 9,10/8, BTL Cảnh sát biển chủ trì phối hợp Nhà máy Z133 thuộc Tổng cục Kỹ thuật tổ chức huấn luyện, bắn nghiệm thu kỹ thuật pháo 23mm - 2 cho các tàu CSB 4034 và CSB 4035 thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 3,4.

Thiếu tướng Phan Thanh Minh - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển kết luận nghiệm thu kỹ thuật pháo 23mm-2.

          Thiếu tướng Phan Thanh Minh - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển trực tiếp chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu và lãnh đạo bắn; Đại tá Ngô Đức Thắng - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 3 chỉ huy bắn; Thuyền trưởng các tàu CSB 4034, CSB 4035 chỉ huy hỏa lực.

Bắn nghiệm thu pháo trên tàu CSB 4034.

          Pháo 23mm - 2 được lắp đặt trên các tàu phù hợp với quy định của quốc tế về sử dụng vũ khí cho các tàu CSB thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển. Các tàu đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nội dung, chỉ tiêu, thời gian theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật để nghiệm thu. Việc tổ chức bắn nghiệm thu kỹ thuật trên biển nhằm kiểm tra độ cứng vững của chân bệ pháo; tính đồng bộ, độ chính xác của vũ khí trang bị trên tàu trước khi bàn giao cho các đơn vị đưa vào khai thác, sử dụng.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com