Tuổi trẻ Cảnh sát biển hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

21/09/2017 04:15:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Lực lượng Cảnh sát biển là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị của Lực lượng. Thời gian qua, các đơn vị trong toàn Lực lượng đã tổ chức tốt đại hội Đoàn của cấp mình. Đây chính là cơ sở để Cơ quan chính trị tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

Chấp hành Chỉ thị số 167- CT/ĐU ngày 09/01/2017 của Đảng ủy Cảnh sát biển và Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Từ tháng 3/2017, Cục Chính trị đã ban hành hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017- 2022).

Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị có tổ chức đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo các tổ chức đoàn làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và chuẩn bị các văn kiện, nhân sự tiến hành đại hội đúng quy trình, thủ tục. Sau đại hội đã kịp thời chuẩn y kết quả bầu cử và các chức danh theo đúng thẩm quyền.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hải đội 201/BTL Vùng CSB 2.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hải đội 201/BTL Vùng CSB 2 được lựa chọn tổ chức trước nhất với sự tham dự học tập của gần 20 đại biểu đến từ 12 đơn vị trong toàn lực lượng. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng cấp ủy, chỉ huy BTL Vùng CSB 2 đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt được và chưa được của đại hội, thống nhất các nội dung chính để các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở của đơn vị mình.

Đến ngày 23/8/2017, 102/102 tổ chức đoàn cơ sở và 4/4 tổ chức đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội. Sự thành công của đại hội đoàn cấp cơ sở thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cơ quan chính trị các cấp. Đồng chí Thượng tá Bùi Văn Tăng - Phó trưởng phòng Dân vận và công tác quần chúng/Cục Chính trị Cảnh sát biển cho biết: “Ngay sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Phòng Dân vận và Công tác quần chúng đã tham mưu cho Thủ trưởng Cục Chính trị ban hành hướng dẫn tổ chức đại hội các cấp trong Lực lượng Cảnh sát biển. Cùng với đó, chỉ đạo ngành Thanh niên trực tiếp đôn đốc, theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng đơn vị trong công tác tổ chức đại hội”.

Bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn CSB lần thứ III tại BTL Vùng CSB 1.

Công tác tuyên truyền chào mừng đại hội Đoàn các cấp tích cực được đẩy mạnh. Các hoạt động chào mừng đại hội được triển khai đồng bộ trước, trong và sau đại hội, tạo không khí sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội như: các tổ chức đoàn triển khai đồng bộ Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội; xây dựng các công trình thanh niên; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao; treo hệ thống pa-nô, áp-phích; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ... để chào mừng đại hội. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có tác động mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của đại hội là sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Hầu hết các cấp ủy đảng đều có văn bản chỉ đạo đoàn thanh niên về công tác tổ chức đại hội, tạo điều kiện cả về thời gian và kinh phí tổ chức; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm vào chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội... Bố trí số lượng đoàn viên tham dự đại hội bảo đảm quân số kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác nhân sự tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chuẩn bị chu đáo, lựa chọn được những người có trình độ, năng lực, tâm huyết với công tác đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định. Quy trình bầu cử bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, tỷ lệ trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Cụm ĐN PCTP ma túy số 2 tặng hoa cho BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2019.

Đánh giá của một số tổ chức đoàn cho thấy, đại hội lần này các đơn vị đã lựa chọn được những vấn đề ưu tiên, khâu đột phá, các giải pháp phù hợp để xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của đoàn trong nhiệm kỳ tới. Nhiều ý kiến tham luận tại đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra mặt được và chưa được; tập trung thảo luận về các mặt công tác của Đoàn, sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và những vấn đề mà tuổi trẻ đang quan tâm, đồng thời chủ động đề xuất phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội đoàn cấp cơ sở vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc điều hành của đoàn chủ tịch một số nơi thiếu tính chủ động, sáng tạo; không khí đại hội chưa sôi nổi, một số ý kiến tham luận còn một chiều, chưa đi sâu làm rõ các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới để thúc đẩy phong trào Đoàn phát triển gắn với nhiệm vụ của từng chi đoàn, của đơn vị; công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy ở một số nơi chưa mạnh dạn và thiếu chủ động; một số báo cáo tổng kết còn sơ sài, mục tiêu cũng như nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới còn chung chung, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Tuy nhiên, kết quả đạt được của đại hội đoàn cấp cơ sở trong Lực lượng đã đem lại nhiều bài học thiết thực. Đây chính là tiền đề để Cơ quan chính trị Cảnh sát biển tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ III (2017-2022) vào ngày 21, 22/9/2017 và tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2017. Thành công của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ III là một dấu mốc quan trọng, khẳng định Tuổi trẻ Cảnh sát biển sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh thi đua xung kích, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Liên Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com