Tư lệnh Cảnh sát biển đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Tư lệnh

29/01/2019 10:44:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm phát huy dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển, đóng góp vào kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, sáng 29/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ Cơ quan BTL. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển dự và chủ trì Hội nghị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Cơ quan BTL Cảnh sát biển.

Nội dung buổi đối thoại dân chủ toàn diện trên các nhiệm vụ, các mặt công tác trong năm, trong đó tập trung vào công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ và giáo dục xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng Đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quan hệ quân dân; công tác bảo đảm đời sống vật chất tinh thần và triển khai thực hiện chế độ chính sách cho quân nhân của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong không khí chân tình, cởi mở, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan BTL Cảnh sát biển đã bày tỏ, đóng góp nhiều ý kiến, nguyện vọng đến Thủ trưởng BTL về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, công tác doanh trại, bảo đảm hậu cần, chế độ, chính sách cho quân nhân… Những nội dung trên đều được Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn kịp thời giải đáp thỏa đáng, được cán bộ, chiến sĩ nhất trí cao. Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển cũng trao đổi cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Cơ quan BTL một số thông tin về tình hình phát triển chung của Lực lượng. Qua đó, gắn với yêu cầu, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức đảng, từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực, cố gắng, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Lực lượng ngày càng ổn định và phát triển.

Nguyễn Lương

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com