Tổng kết 25 năm thực hiện CVĐ "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội"

11/07/2017 03:58:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 11/7, Hải đội 301/ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị điểm tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2012-2017, Hải đội 301 đã thường xuyên duy trì tốt nền nếp sinh hoạt dân chủ ở cấp Hải đội đến cơ sở; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập đơn vị; quan tâm củng cố xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, sự gắn kết giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Trong thời gian thực hiện cuộc vận động, Hải đội 301 đã đạt được những kết quả tích cực như: Phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trọng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ kết quả xây dựng môi trường văn hóa, hàng năm thường xuyên có trên 50% tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, đạt 100% chỉ tiêu theo quy định. Cuộc vận động đã thực sự là động lực góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị mững mạnh toàn diện. Qua đó, kịp thời định hướng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com