Tổng Cục Chính trị nắm tình hình kết quả triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3

12/03/2018 03:45:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 12/3, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Vũ Cộng Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ làm trưởng đoàn đã nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3. Đại tá Đỗ Hồng Đó Chính ủy - BTL Vùng chủ trì làm việc với đoàn.

Đại tá Vũ Công Hòa - Trưởng đoàn công tác kết luận hội nghị.

Thời gian qua, công tác cán bộ của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, đúng hướng; có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn. Quá trình thực hiện luôn giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện đúng quy chế, quy trình; kết hợp có hiệu quả với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, góp phần thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả công tác cán bộ của BTL Vùng Cảnh sát biển 3. Đồng thời cũng đã trao đổi kinh nghiệm và giải đáp một số nội dung xây dựng, quản lý công tác cán bộ.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com