Sự lan tỏa của “Ngày sách Việt Nam” ở Hải đội 202

19/04/2019 04:32:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 19/4, tại Quảng Trị, Hải đội 202/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 6. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; các đồng chí đoàn viên, thanh niên xã Đoàn Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, trong thời gian qua, Hải đội 202 đã phát động, triển khai xây dựng, quản lý, khai thác và bổ sung các đầu sách vào “Tủ sách Pháp luật” ở phòng Hồ Chí Minh và các tàu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Hải đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “Ngày sách Việt Nam” nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, từ đó thực hiện chức tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua “Ngày sách Việt Nam”, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp Hải đội 202 muốn khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức về chính trị xã hội, pháp luật, khoa học kỹ thuật, phát triển toàn diện phẩm chất năng lực của người quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng quân tích cực hưởng ứng tham gia, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Tất Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com