Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

31/05/2018 03:26:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 31/5, BTL Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm (2013 – 2018) thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL đã thường xuyên bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiến hành đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu Đề án.

BTL Cảnh sát biển đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, biên soạn tài liệu giáo dục chính trị (GDCT) cho các đối tượng, đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng công tác GDCT tại các đơn vị. Việc thực hiện Đề án được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 202/CT-BTL của BTL Cảnh sát biển về thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”…

Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Cùng với công tác GDCT, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cũng được các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức thực hiện hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, trên cơ sở các văn bản pháp luật và tài liệu tuyên truyền của trên, BTL Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị biên soạn hơn 65 chuyên đề, thành lập 25 đội tuyên truyền PBGDPL ở các cơ quan cấp BTL Vùng và các Trạm Cảnh sát biển đóng quân trên đảo, 100% các tàu có Tổ tuyên truyền phổ biến GDPL…

Bên cạnh đó BTL Cảnh sát biển luôn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Hàng năm đều lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo cấp trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị, tham gia các lớp tập huấn công tác GDCT, các hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do trên tổ chức. Đến nay 100% cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng đều đảm nhiệm được nội dung chương trình GDCT theo phân cấp.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Công tác đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất cho GDCT được quan tâm đầu tư, hệ thống thiết chế văn hóa như nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh được đầu tư và duy trì hoạt động thành nền nếp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra một số hạn chế tồn tại và rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện tốt đề án trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được công tác GDCT qua 5 năm thực hiện Đề án tại đơn vị. Đồng chí Chính ủy yêu cầu các cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác GDCT, tích cực đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp GDCT; củng cố, kiện toàn các tổ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, các lực lượng và phương tiện, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần tích cực trong xây dựng chất lượng chính trị của cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com