Sơ kết 3 năm phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

19/04/2019 08:32:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 18/4, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Tư lệnh Cảnh sát biển và đồng chí Tạ Định Thi – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường bởi các hoạt động tranh chấp chủ quyền, khai thác, thăm dò dầu khí và đánh bắt thủy sản trái phép; tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó, vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên bất hợp pháp trong thời gian qua diễn ra ở nhiều nơi, với chiều hướng gia tăng và thủ đoạn ngày càng tinh vi… Trước tình hình đó, để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế 11557/QC-BQP-BTNMT phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Cảnh sát biển với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trên các vùng biển, thềm lục địa Việt Nam, lãnh đạo, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã thường xuyên quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời. Quy chế phối hợp được hai bên triển khai toàn diện đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đã góp phần thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, triển khai các nhiệm vụ phối hợp. Cơ quan thường trực của hai bên đã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trao đổi thông tin, báo cáo, thông báo định kỳ đột xuất, thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự kết hợp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị, bảo đảm bí mật theo quy định của nhà nước, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra những vấn đề phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong những năm qua các loại tội phạm gia tăng với nhiều hình thức thủ đoạn mới, gây khó khăn, ô nhiễm môi trường gia tăng phức tạp, khí hậu cực đoan… Trước thực trạng đó Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian tới, các đơn vị đầu mối phối hợp cần linh hoạt, chủ động hơn, các đơn vị trực thuộc cần nâng cao vai trò, phối hợp tốt hơn với đơn vị đầu mối; duy trì nghiêm chế độ trao đổi thông tin, thông báo tình hình thực tế về các đơn vị đầu mối để nâng cao hiệu quả phối hợp. 

Đồng chí Tạ Đình Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Đình Thi - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải  đảo Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa hai đơn vị. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục quán triệt nghiêm quy chế phối hợp; đổi mới nội dung, hình thức phối hợp đảm bảo hiệu quả trong trao đổi thông tin, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tăng cường phối hợp kiểm soát hoạt động nghiên cứu khoa học của các tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam, kiểm soát các hoạt động khai thác, nhận chìm vật chất trên biển; đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nắm bắt tình hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, các thuyền trưởng và chủ phương tiện tham gia hoạt động trên biển nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo trong cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Tạ Đình Thi trao giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Biển và Hải  đảo Việt Nam cho hai đơn vị đầu mối thực hiện tốt quy chế phối hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Tạ Đình Thi ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019.

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng, thực hiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và hoạt động kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; bảo đảm sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com