"Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển"

24/10/2018 09:52:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Hướng tới Đại hội Thi đua quyết thắng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 giai đoạn 2013 -2108, chiều 23/10, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển". Dự và chủ trì có Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính ủy BTL Vùng.

Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 24/10/2018 đến 24/11/2018. Các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Đợt thi đua, cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ có động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; luôn có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 ký kết giao ước thi đua.

Thông qua đợt thi đua cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng nhận thức sâu sắc về vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ mọi tổ chức, mọi quân nhân cống hiến tất cả trí tuệ - tinh thần và tài năng - sức lực hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua; góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, BTL Vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền và thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com