Rút Kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển

09/03/2018 02:45:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 8/3, Hải đội 301, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Ngô Đức Thắng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, thủ trưởng các cơ quan chức năng BTL Vùng, cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 301.

Năm 2017, Hải đội 301 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật cao. Tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị giảm cả về số vụ và tính chất vi phạm, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là an toàn trong thực hiện nhiệm vụ trên biển tham gia giao thông, an toàn thông tin mạng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Hải đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Ngô Đức Thắng phát biều tại Hội nghị.(Ảnh Đức Định)

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cho rằng, đạt được kết quả trên, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quán triệt, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về chấp hành pháp luật, kỷ luật, đảo đảm an toàn; đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý giải quyết những vấn đề nảy sinh. Coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, học tập công tác; chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Đơn vị đã phát huy tốt sức mạnh của mọi tổ chức trong giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát và giải quyết vụ việc.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, Hải đội 301 đã đề ra 7 giảp pháp thực hiện, trong đó coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; gắn công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn với đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, nhận xét cán bộ, phong trào thi đua quyết thắng và trách nhiệm của người chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Đức Thắng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận đồng thời yêu cầu: Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trước hết là bí thư cấp ủy và người chỉ huy phải nhận thức đúng, đề cao trách nhiệm, thường xuyên sâu sát, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, coi công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD. Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên, tiến hành đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm các nội dung biện pháp; phát huy dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương tập thể, cá nhân chấp hành tốt, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, lấy xây dựng các yếu tố tích cực để đấu tranh, ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Chiều cùng ngày, Hải đội 201/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn Hải đội. Dự và theo dõi Hội nghị có Trung tá Trương Bá Long - Phó Tham mưu trưởng Huấn luyện BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị trong BTL Vùng và hơn 250 đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong toàn Hải đội tham dự.

Quang cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của Hải đội 201, BTL Vùng CSB 2. (ảnh: Huy Hoàng)

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được về công tác giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn của Hải đội trong những năm vừa qua trên các mặt công tác: Tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện; Công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh; Công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, công tác đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt ở đơn vị. 

Báo cáo trung tâm của Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận đã khẳng định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Hải đội 201/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã thực hiện khá toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Cấp ủy, chỉ huy ở một số đơn vị tàu, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu chặt chẽ; kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên; việc chấp hành nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn của một số đơn vị chưa nghiêm túc. Các ý kiến thảo luận đã rút ra một số kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn của Hải đội, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thời gian tới.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com