Quân ủy Trung ương kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở BTL Vùng Cảnh sát biển 3

15/04/2018 08:15:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại BTL Vùng Cảnh sát biên 3.

Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng, quán triệt, triển khai và thực hiện QCDCCS ở BTL Vùng CSB 3 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS được nâng lên; hệ thống văn bản quy chế, quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm dân chủ, công khai minh bạch. 

Hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và quản lý, điều hành của người chỉ huy các cấp thể hiện tính dân chủ ngày càng cao, các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được tiếp thu, phát huy. Tình hình chính trị, tư tưởng trong cơ quan, đơn vị ổn định, tạo niềm tin cho cán bộ, góp phần tích cực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2017 và những tháng đầu năm 2018; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững  mạnh toàn diện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương, chỉ huy các cấp của BTL Vùng CSB 3 đã kịp thời quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội; nghiêm túc thực hiện dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị theo quy chế, quy định, chức trách, nhiệm vụ của cấp uỷ, người chỉ huy... Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ huy, quản lý điều hành được chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác; duy trì có nền nếp, chế độ giao ban, sinh hoạt, đối thoại giữa chỉ huy với cán bộ, công nhân viên. Hằng năm, đơn vị tổ chức chặt chẽ, hiệu quả hội nghị đối thoại dân chủ, hội nghị quân chính kết hợp với duy trì hoạt động hòm thư góp ý, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong sinh hoạt để khêu gợi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị bất cập, vướng mắc và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội, qua đó có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên được giao.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com