Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác- Thi đua giành 3 nhất”

27/04/2018 08:38:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 26/04, Cụm Trinh sát số 1 tổ chức phát động Thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018).

 

                     Quang cảnh lễ phát động thi đua đặc biệt.

Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng và phong trào “Thi đua quyết thắng” đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; tổ chức thực hiện gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQTW 4 (Khóa XII), gắn với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Đồng thời tập trung thực hiện “Ba nhất” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể đó là: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Triển khai kịp thời các đợt thi đua đột kích, cao điểm phù hợp sát đúng với tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác bám nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh tuyên truyền gắn với triển khai tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/08/1998 – 28/08/2018).

 

                        Các Đội, bộ phận Cụm Trinh sát số 1 ký kết giao ước thi đua.

Qua đây, nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, nghị quyết, chỉ thị của QUTW, Bộ Quốc Phòng về công tác thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thi đua lập thành tích, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian thực hiện đợt thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 01/5 - 11/06/2018.

Phạm Văn Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com