Ký hợp đồng đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển

11/05/2018 06:06:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều ngày 11/5, tại Hà Nội, BTL Cảnh sát biển đã tổ chức ký hợp đồng đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển (ký hiệu thiết kế STU 1606) với Tổng công ty Sông Thu/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đại diện chủ đầu tư Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Phụ trách Tư lệnh Cảnh sát biển và đại diện nhà thầu Thiếu tá Nguyễn Hữu Hiển – Phụ trách Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Thu đã tiến hành ký kết hợp đồng.

Thành phần đến dự và chứng kiến lễ ký kết còn có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan chức năng Cảnh sát biển và Tổng công ty Sông Thu.

Tại buổi ký kết, hai bên đã thảo luận, thông qua các điều khoản của hợp đồng và thống nhất ký vào biên bản hợp đồng đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển (ký hiệu thiết kế STU 1606) đảm bảo đúng thủ tục theo quy định.

4 tàu lai dắt này sẽ phục vụ cho hoạt động của các Vùng Cảnh sát biển, dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1263/QĐ-BQP ngày 16/4/2018. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu lai dắt do Tập đoàn Damen/Hà Lan cung cấp.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com