Kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại các đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển

05/04/2019 08:47:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 4/4, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu – Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Cụm Đặc nhiệm PCTP số 1 và Đoàn Trinh sát số 1.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu kiểm tra công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá cao các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 100 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; chủ động thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, Tổ thường trực giúp việc, Tổ điều tra ở các cấp, lập danh sách các điều tra viên, danh sách đối tượng điều tra; tham gia tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra, tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra và thực hiện tổng điều tra đúng thời gian qui định. Các đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị qua hệ thống phát thanh nội bộ, pano, khẩu hiệu, bảng tin nội bộ, trong sinh hoạt tập thể, giao ban…

Qua trực tiếp phỏng vấn thành viên Ban Chỉ đạo, tổ trưởng tổ điều tra, điều tra viên cho thấy các thành viên đã nắm rõ được quy trình của cuộc tổng điều tra, có tinh thần trách nhiệm cao. Các điều tra viên thực hiện đúng quy định, phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra, nắm vững đối tượng điều tra do mình phụ trách, viết chữ và số tương đối rõ ràng, bước đầu cho thấy đa số các phiếu điều tra bảo đảm đúng quy cách và chất lượng ghi phiếu.

Đoàn công tác kiểm tra công tác ghi phiếu điều tra tại Hải đoàn 11/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Trong quá trình kiểm tra cũng cho thấy, việc ghi phiếu điều tra của các đơn vị vẫn còn có một số lỗi, đoàn kiểm tra đã trực tiếp chỉ ra những hạn chế, sai sót để các đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh, thống nhất cách ghi phiếu theo đúng qui định.

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1.

Để kịp thời rút kinh nghiệm và thực hiện tốt công tác tổng điều tra tại các đơn vị, Thiếu tượng Phạm Kim Hậu – Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc tổng điều tra tại đơn vị bảo đảm đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng phiếu tra; thường xuyên đôn đốc tổ trưởng, điều tra viên thực hiện tổng điều tra, tổng hợp báo cáo theo đúng mốc thời gian; duy trì thực hiện tốt quy trình giám sát kiểm tra theo kế hoạch; khắc phục triệt để các lỗi sai sót đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục kiểm tra rà soát 100% đối tượng điều tra, phiếu điều tra để đảm bảo không bỏ sót đối tượng điều tra…

Thực hiện kế hoạch công tác, Đoàn tiếp tục kiểm tra, giám sát tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 3, Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3, Đoàn Trinh sát 2 trong ngày 10/4/2019.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com