Kiểm tra công tác đóng mới và sửa chữa tàu tại Tổng Công ty Sông Thu

05/12/2018 03:37:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Kế hoạch số 10271/KH-KT, ngày 01/12/2018, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển, đồng chí Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển và Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến kiểm tra công tác đóng mới, sửa chữa định kỳ tàu Cảnh sát biển tại Tổng Công ty Sông Thu. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển cùng đoàn công tác kiểm tra công tác đóng mới, sửa chữa định kỳ tàu Cảnh sát biển tại Tổng Công ty Sông Thu

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu báo cáo tình hình công tác đóng mới và sửa chữa tàu Cảnh sát biển, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế chất lượng thi công; công tác mua sắm vật tư, thiết bị phụ tùng phục vụ thi công và tiến độ đóng mới 04 tàu lai dắt STU 1606; kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác sửa chữa định kỳ các tàu Cảnh sát biển, đồng thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu báo cáo tình hình công tác đóng mới và sửa chữa tàu Cảnh sát biển.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển đã biểu dương Tổng Công ty Sông Thu, các cơ quan chức năng, nhất là Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai công tác đóng mới và sửa chữa tàu đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, kiểm tra và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002/BTL Vùng CSB 2 chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.

                   Quang Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com