Không ngừng xây dựng bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao  

13/10/2018 10:57:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển, Trưởng đoàn công tác BTL Cảnh sát biển trong buổi kết luận kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD năm 2018 tại cơ quan BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Hải đoàn 11.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng quán triệt nội dung kiểm tra.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong hai ngày 11 và 12/10, Đoàn công tác của BTL Cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra toàn diện đơn vị trên 6 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị VMTD, đó là: vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật tốt; công tác nghiệp vụ và pháp luật; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội; bảo đảm công tác kỹ thuật.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng kiểm tra cơ sở vật chất, doanh trại BTL Vùng Cảnh sát biển 1. 

Kết quả kiểm tra trên 6 nội dung cho thấy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra toàn diện năm 2018, làm tốt công tác chuẩn bị, đáp ứng mọi yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Trong năm 2018, BTL Vùng đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Đảng ủy Vùng đã có nhiều nội dung, biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng đơn vị VMTD. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, toàn Vùng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD, có nhiều nội dung đạt kết quả tốt; thực hiện tốt chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và việc chấp hành pháp luật trên vùng biển được phân công. BTL Vùng đã có nhiều cố gắng trong kiện toàn tổ chức, nhất là bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, các hoạt động mà BTL Cảnh sát biển giao. Nổi bật là hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại đảo Bạch Long Vĩ (Tp. Hải Phòng), xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và huyện Cô Tô (Quảng Ninh).

Kiểm tra nhận thức chính trị, quân sự, điều tra xã hội học.

Tại buổi kết luận kiểm tra, Trung tướng Hoàng Văn Đồng thay mặt Đoàn công tác BTL Cảnh sát biển đã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã nỗ lực đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD năm 2018, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường, đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Để thực hiện nhiệm vụ được giao tốt hơn trong thời gian tiếp theo, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển nhấn mạnh: BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cần phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra vừa chỉ ra; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong thời gian còn lại của năm 2018 và năm 2019 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; tiếp tục lãnh đạo đơn vị về công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, chấp hành nghiêm kỷ luật, đặc biệt coi trọng giáo dục, quán triệt tới các đồng chí  thường xuyên đi công tác nhỏ lẻ, xa đơn vị, làm nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn của cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc quy chế trong lãnh đạo chỉ huy, nhất là quy chế công tác cán bộ và tài chính; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa về mọi mặt cho Hải đoàn 11 hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, động viên tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; trong xây dựng Đảng phải coi trọng duy trì nền nếp, nhất là công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục xây dựng và củng cố nền nếp hoạt động của ngành Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính đảm bảo đúng quy định; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra kết quả huấn luyện bơi của đơn vị.

Trong các ngày 13 và 14/10, Đoàn công tác BTL Cảnh sát biển sẽ tiếp tục kiểm tra Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

       Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com