Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

07/07/2017 04:00:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác Cảnh sát biển nhiệm vụ huấn luyện 6 tháng đầu năm 2017 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức vào sáng 07/7 tại Hải Phòng.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ then chốt luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng CSB 1 đặc biệt coi trọng. Trong quá trình triển khai công tác huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) giai đoạn 1 năm nay, BTL Vùng CSB 1 đã gặp phải những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: cùng lúc phải đan xen thực hiện nhiều nhiệm vụ như các tàu, xuồng đi sửa chữa, bảo dưỡng tại các nhà máy, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cũng như các nhiệm vụ khác nên quân số huấn luyện tập trung có thời điểm bị phân tán; điều kiện thời tiết phức tạp, thay đổi thất thường; địa bàn đóng quân phân tán có những khó khăn nhất định trong tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát công tác huấn luyện; một số tàu đã qua nhiều năm sử dụng, trang bị xuống cấp nhiều (hệ tàu K206); đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm nên khả năng sư phạm còn hạn chế… Những yếu tố khách quan và chủ quan đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng HLCĐ chung của BTL Vùng.

Đại tá Trần văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 1 phát biểu tại Hội nghị.

Mặc dù vậy, Vùng CSB 1 thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB, sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trực tiếp là Phòng Quân huấn-Nhà trường/Bộ Tham mưu Cảnh sát biển; đội ngũ chủ trì các cấp có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD, trong công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ huy, quản lý bộ đội và xây dựng đơn vị; cơ sở vật chất, doanh trại được xây dựng, củng cố thuận lợi cho quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hành huấn luyện; cán bộ, chiến sĩ trong BTL Vùng có kinh nghiệm trong huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, từ cơ quan đến đơn vị trong toàn BTL Vùng đã quán triệt nghiêm Mệnh lệnh HLCĐ của Tư lệnh CSB đến từng cán bộ, chiến sĩ. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện trong thời bình. Thực hiện phương châm huấn luyện “Thiết thực, cơ bản, vững chắc” sát với thực tế, chức năng nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị, phù hợp với tổ chức biên chế trang bị. BTL Vùng đã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 88 ngày 10/01/2017 của Đảng ủy BTL Vùng về lãnh đạo nâng cao chất lượng HLCĐ năm 2017. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí vai trò của công tác huấn luyện “Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên”, huấn luyện để SSCĐ, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức tổ chức kỷ luật góp phần quyết định đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Các đơn vị đã chủ động ra Nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện. Làm cơ sở cho các chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng và tổ chức thực hiện. Tổ chức phân công trách nhiệm trong cấp uỷ, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo theo chuyên ngành. Đặc biệt phân công kiểm tra các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; phân công cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đảm nhiệm từng nội dung, kết thúc huấn luyện có kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ.

Quang cảnh Hội nghị.

Thượng tá Phan Duy Cường - Phó Tham mưu trưởng Huấn luyện/ BTL Vùng cho biết, công tác xây dựng kế hoạch và điều hành huấn luyện từ BTL Vùng xuống các cơ quan, đơn vị từng bước được đổi mới và đạt được kết quả thiết thực, thống nhất mang tính khoa học. Triển khai xây dựng kế hoạch theo giai đoạn và tổ chức huấn luyện theo phân cấp; kế hoạch huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện của từng đối tượng cả về nội dung, thời gian quân số. Tổ chức bám nắm đơn vị, thường xuyên theo dõi nắm chắc chất lượng kết quả huấn luyện của đơn vị để kịp thời uốn nắn, khắc phục những điểm tồn tại. Bên cạnh đó, BTL Vùng đã triển khai cho các cơ quan đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật chất huấn luyện cho từng cán bộ chiến sĩ, các đơn vị chuẩn bị trang thiết bị vũ khí máy móc, phòng học đảm bảo phục vụ cho công tác huấn luyện, các tổ giáo viên soạn thảo giáo án bài giảng, mô hình học cụ và thục luyện thông qua theo đúng quy định.

Bằng sự tích cực, chủ động, từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất cao, BTL Vùng CSB 1 đã tổ chức triển khai ,thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện được giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các nội dung. Cụ thể, đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng huấn luyện như cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phân đội và chiến sĩ mới. Trong đó đã tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức được 7 lớp với 148 lượt cán bộ, tổ chức tập huấn cấp Vùng được 3 lớp với 115 lượt cán bộ tham gia; tổ chức thành công Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi cấp BTL Vùng đạt kết quả cao, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 10 đ/c thuyền trưởng, chính trị viên tàu tham gia Hội thi cấp BTL CSB; tổ chức huấn luyện, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên theo từng chuyên ngành như trinh sát, pháp luật, PCTPMT, thông tin, cơ yếu, trung tâm chỉ huy, vệ binh, kho trạm kỹ thuật… đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian và quân số (117 đ/c x 40 giờ); tổ chức hướng dẫn và thi nâng lương, nâng bậc thợ kỹ thuật cho QNCN, CNVQP, kết quả 100% đạt khá, giỏi; tổ chức huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng tiểu liên AK, bắn súng 14,5mm, pháo 23mm bài 4a, 4c, 5a trên biển đạt đơn vị bắn giỏi, %, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện; giáo dục truyền thống, nhiệm vụ lực lượng CSB và truyền thống BTL Vùng 1 cho 49 đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị đạt kết quả tốt.

Trong công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và chấp hành điều lệnh, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 1 năm nay, toàn BTL Vùng đã duy trì nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, không có trường hợp mất an toàn khi tham gia giao thông. Tình hình chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy ở đơn vị có chuyển biến trên tất cả các mặt, việc chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị, điều lệnh và quy định của đơn vị, Pháp luật của Nhà nước nghiêm túc, không có hiện tượng chống mệnh lệnh hoặc chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, an toàn giao thông được đơn vị duy trì chặt chẽ nghiêm túc. Thực hiện mang mặc ngày một đi vào chính quy, thường xuyên tổ chức huấn luyện điều lệnh nâng cao trình độ tác phong quân nhân, nhất là động tác chào báo cáo, khi quân nhân gặp nhau, gặp người ngoài đơn vị đến làm việc tại đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm toàn BTL Vùng bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có trường hợp vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý.

Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh- TMT Vùng đánh giá chung về công tác HLCĐ giai đoạn 1 năm 2017 cho thấy, toàn BTL Vùng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đã tích cực, chủ động từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quân sự được giao; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ nghiêm túc, bảo đảm chất lượng; tổ chức tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo sâu sát, do đó chất lượng công tác huấn luyện của đơn vị ngày càng được nâng lên..

Với những kết quả đã đạt được trong công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm 2017, tin tưởng rằng BTL Vùng CSB 1 sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ trong thời gian 6 tháng cuối năm cũng như thời gian tiếp theo, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com