Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật

02/11/2017 10:32:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 2/11, BTL Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội ban hành theo Quyết định số 181/2008/QĐ-BQP. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Phan Thanh Minh – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả tổ chức ôn, bồi dưỡng kiến thức, thi nâng bậc thợ kỹ thuật; Những thuận lợi, khó khăn bất cập qua 10 năm thực hiện Quy chế 181 và công tác tổ chức thi bậc thợ tại các đơn vị trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển. Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để khắc phục những bấp cập trong việc tổ chức thực hiện thi nâng bậc thợ kỹ thuật và giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức thi, tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với thợ kỹ thuật trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Chủ nhiệm Kỹ thuật CSB báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Chủ nhiệm Kỹ thuật CSB chỉ rõ: công tác thi bậc nâng bậc thợ đều được xác định cụ thể và là nhiệm vụ quan trọng trong Chỉ lệnh, Kế hoạch CTKT hằng năm. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí đảm bảo tổ chức ôn luyện tập trung theo quy định (về lý thuyết tối thiểu 10 ngày đối với thợ bậc thấp, 15 ngày đối với thợ bậc và về thực hành là 15 ngày cho các đồng chí đến hạn thi NBKT). Mặc dù điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất cho ôn luyện, nhất là về thực hành còn rất nhiều khó khăn. Song các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, đã hướng dẫn ôn luyện cho các thí sinh theo đúng hướng dẫn của các chuyên ngành, sát với tình hình VKTBKT của Lực lượng CSB. Hội đồng thi các Khu vực (BTL Vùng Cảnh sát biển) đã chỉ đạo chặt chẽ các chuyên ngành ở đơn vị để lập Bộ đề thi, đáp án, các phiếu thi cho từng loại bậc thợ (lý thuyết và thực hành), phê duyệt, đóng dấu, niêm phong quản lý tập trung theo chế độ mật đúng quy định. Đa số thí sinh có tinh thần trách nhiệm tham gia thi nghiêm túc, hoàn thành được cơ bản các nội dung yêu cầu đề ra. Số lượng nhân viên kỹ thuật tham gia thi hàng năm tăng; kết quả thi hàng năm luôn đạt 100% yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi hàng năm cao.

Thiếu tướng Phan Thanh Minh kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Minh khẳng định: BTL CSB thống nhất, đề nghị Bộ và Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục tổ chức thi nâng bậc thợ hàng năm. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi nâng bậc thợ hàng năm phải được tiếp tục đổi mới về phương pháp, tổ chức chặt chẽ, thực sự hiệu quả hơn. Đồng chí Phó Tư lệnh CSB cũng yêu cầu Cục Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị phương án sẵn sàng đề nghị TCKT khảo sát, cho phép BTL CSB tổ chức thi nâng bậc thợ bậc cao cho các đối tượng trong Lực lượng Cảnh sát biển và tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề nghị TCKT điều chỉnh, bổ sung vào Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật phù hợp với tình hình; thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com