Hội nghị rút kinh nghiệm công tác triển khai Hải đoàn 11 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

04/01/2019 03:41:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 04/01, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác triển khai Hải đoàn 11/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Đại tá Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thủ trưởng BTL Vùng, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, đại biểu Cục Chính trị Cảnh sát biển.

Đại tá Ngô Bình Minh- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác triển khai thành lập Hải đoàn 11 theo Quyết định số 3154/QĐ - BTL ngày 27/6/2018 của Tư lệnh Cảnh sát biển. Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí khẳng định việc thành lập Hải đoàn 11 là chủ trương đúng đắn, đáp ứng sự phát triển trước mắt và lâu dài của tình hình nhiệm vụ, là cơ sở để Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các ý kiến cũng làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, làm cơ sở để triển khai các Hải đoàn tiếp theo.

Phát biểu, kết luận hội nghị, Đại tá Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng nhấn mạnh: Việc triển khai Hải đoàn là khách quan, phù hợp với sự phát triển của Lực lượng Cảnh sát biển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là bước tiến hết sức quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tư lệnh Vùng. Đồng chí Tư lệnh Vùng lưu ý: để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ Hải đoàn cần làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, ý chí và hành động từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng Hải đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Nguyễn Văn Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan